Site Map

Riai släpper nya publikationer

(2005-09-07) Jan Bratt och Pia Moberg har släppt två nya alster; AIKIDO basic och AIKIDO 7 suburi och 31 kata. Read more..

Årsmötesprotokollet har landat!

(2005-05-31) Det är ett spännande och engarerat möte som beskrivs i protokollet. Det var rekordmånga röster som själva deltog eller representerades vid årsmötet. Protokollet från årsmötet landade på Budo och kampsportsförbundets hemsida. Du hittar det längst ned på startsidan. Läs mer om årsmötesprotokollet...

Webbfrågor, sammanställning.

(2005-02-25) Här följer en kort sammanställning av relevanta webbfrågor gjorda inför Framtidskonferensen. Webbfrågornas sammanställning

Chairman Fagerlund´s reply on Zeth´s article "A paradoxical Future Search"

(2004-11-05) This reply was originally posted as article commentaries. We have put the whole text in one article for your convienience. Read more..

A paradoxical Future Search

(2004-10-09) The meeting after the training session was short and improvised. The reason, an invitation from the aikido section of the national budo-organisation. The folder that I held in my hand was somewhat bigger than a postcard. The picture on the cover was sky blue and the headlines DOJO NO KOKORO – the heart of the club, and FRAMTIDSKONFERENS (Future Search Conference), JÖNKÖPING 27-28 NOVEMBER 2004 were in yellow and black. Read more..

Click to open archiveArchived Articles

Powered by DYNAMO - Web made easy