Site Map

Webbfrågor, sammanställning.

Här följer en kort sammanställning av relevanta webbfrågor gjorda inför Framtidskonferensen.

Vill du se att de Internationella graderingssystemen hanteras utanför Aikido sektionen av respektive intressegrupp. Och att vi skapar en nationell gemensam demokratisk lösning för ALL svensk aikido.

JA 81% (57)
Nej 19% (13)
Total number of answers thus far 70

Do you want a Swedish democratic grading system alongside the gradings from Aikikai in Japan?

Yes 72% (60)
No 28% (23)
Total number of answers thus far 83

Do you want to support an Elite in Swedish Aikido

Yes 25% (21)
No 75% (63)
Total number of answers thus far 84

Do you want to fund expanded central administration with money from your dojo?

I want to keep the money in our dojo 91% (31)
I think we should support the central administration with more money 9% (3)
Total number of answers thus far 34

Do you want to take the Instructors Courses provided by the Budo Federation? The courses are NOT budo-art specific but focusing on issues such as, pedagogy, health etc.

Yes 87% (27)
No 13% (4)
Total number of answers thus far 31

Would you like the Aikido section to economically support dojos to take the Instructor courses of the Budo federation?

Yes 88% (28)
No 13% (4)
Total number of answers thus far 32

Printer friendly pagePrint page

Tip someone about this page
Powered by DYNAMO - Web made easy