Site Map

Click to close archivePreviously Published.

The Future of Sweden...

(2004-10-15) What issues are important in Sweden? Where do we want to go? Where should we go? Where are the limits of what we wish for?

SVERIGES FRAMTID

(2004-11-17) Om du tränar i Sverige svara på denna fråga!

Oligarki eller Demokrati - Ett inlägg i debatten inför Framtidskonferensen

(2004-11-23) Jag hoppas här kunna problematisera några av de förslag som sektionen lagt fram i diskussionsunderlaget inför framtidskonferensen. De kanske viktigaste frågorna man ska ställa sig utöver sakfrågorna gäller den bakomliggande politiken dess långtgående verkningar.

Oligarki eller Demokrati - Ett inlägg i debatten inför Framtidskonferensen

(2004-11-23) Jag hoppas här kunna problematisera några av de förslag som sektionen lagt fram i diskussionsunderlaget inför framtidskonferensen. De kanske viktigaste frågorna man ska ställa sig utöver sakfrågorna gäller den bakomliggande politiken dess långtgående verkningar.

RIAI AKIDO DOJOS KOMMENTARER TILL DISKUSSIONSUNDERLAGET INFÖR FRAMTIDSKONFERENSEN, JÖNKÖPING 27-28/1

(2004-11-25) Nedan följer Riais kommentarer till det diskussionsunderlag som skickats ut till alla aikidoklubbar inför framtidskonferensen. Då diskussionsunderlaget inte har någon avsändare utgår vi ifrån att det är hela styrelsen genom Jöran Fagerlund i egenskap av ordförande i sektionen som står bakom texten. Vår text skall ses som en kommentar till diskussionsunderlaget och läsas i ljuset av detta. Vi utgår från den referensram som vi är bekanta med, dvs den i Iwama-gruppen.

RIAI AKIDO DOJOS KOMMENTARER TILL DISKUSSIONSUNDERLAGET INFÖR FRAMTIDSKONFERENSEN, JÖNKÖPING 27-28/1

(2004-11-25) Nedan följer Riais kommentarer till det diskussionsunderlag som skickats ut till alla aikidoklubbar inför framtidskonferensen. Då diskussionsunderlaget inte har någon avsändare utgår vi ifrån att det är hela styrelsen genom Jöran Fagerlund i egenskap av ordförande i sektionen som står bakom texten. Vår text skall ses som en kommentar till diskussionsunderlaget och läsas i ljuset av detta. Vi utgår från den referensram som vi är bekanta med, dvs den i Iwama-gruppen.

RIAI AKIDO DOJOS KOMMENTARER TILL DISKUSSIONSUNDERLAGET INFÖR FRAMTIDSKONFERENSEN, JÖNKÖPING 27-28/1

(2004-11-25) Nedan följer Riais kommentarer till det diskussionsunderlag som skickats ut till alla aikidoklubbar inför framtidskonferensen. Då diskussionsunderlaget inte har någon avsändare utgår vi ifrån att det är hela styrelsen genom Jöran Fagerlund i egenskap av ordförande i sektionen som står bakom texten. Vår text skall ses som en kommentar till diskussionsunderlaget och läsas i ljuset av detta. Vi utgår från den referensram som vi är bekanta med, dvs den i Iwama-gruppen.

Svenskt nyhetsbrev! På Svenska!

(2004-11-29) We have just started a new newsletter! It is for Swedish issues only. To sign up click on the category, Newsletter!

Most of the Swedish issues are moved to Svensk Aikido!

(2004-11-29)

Ett nytt nyhetsbrev! På Svenska för Sverige

(2004-11-29) Vi har startat ett nytt nyhetsbrev på svenska för svenska frågor och nyheter. Om du vill ha nyhetsbrevet, gå hit och anmäl dig! http://www.aikishuren.net/newsletter/

1   |   2   |   3   |   4      »      

total: 37

Powered by DYNAMO - Web made easy