TAU - Newly founded Network for Traditional Aikido! / Nystartat nätverk för Traditionell Aikido

Nystartat nätverk för Traditionell Aikido!

Det är med stor glädje vi välkomnar alla som tränar traditionell aikido till det nystartade nätverket Traditional Aikido United (TAU). TAUs mål är att främja träning och  studier i traditionell aikido och att vara en plattform för samarbete medlemmar emellan, både nationellt och internationellt. Läs mer på www.tau.nu.

Newly founded Network for Traditional Aikido!

With great joy we welcome all pratictioners of Traditional Aikido to join the newly founded network Traditional Aikido United (TAU). The purpose of TAU is to promote training and studies of Traditional Aikido and to be a platform for co-operation between the members, as well nationally as internationally. Read more at www.tau.nu.


© 2007-08-27 AIKISHUREN.NET mats@stockholm-aikido.nu http://www.iwama-ryu.se